วิธีเพิ่มรายชื่อเพื่อน Skype

การเพิ่มรายชื่อเพื่อน เมื่อต้องการเพิ่มรายชื่อเพื่อนเข้ามาในลิสต์ของเรา ก่อนอื่นให้คุณเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสียก่อน 1. ให้คุณคลิกที่ไปที่ Contacts จากนั้นจะปรากฎหน่าต่างใหม่ออกมา 2. คลิก Add เพื่อทำการค้นหาชื่อเพื่อน 3. ใส่ชื่อ Skype ของผู้ที่คุณต้องการ add เข้ามาในลิสต์ของคุณ 4. คลิก find เพื่อเริ่มทำการค้นหา 5. เมื่อเสร็จสิ้นการค้นหาและได้ชื่อเพื่อนเรียบร้อยคุณคลิก Add Skype Contact ก็จะถือว่าเสร็จสิ้นและชื่อของเพื่อนคุณจะปรากฎอยู่ในลิสต์ทันที Credit : skypethailand.com

Author :  admin

ารเพิ่มรายชื่อเพื่อน

เมื่อต้องการเพิ่มรายชื่อเพื่อนเข้ามาในลิสต์ของเรา ก่อนอื่นให้คุณเปิดโปรแกรมขึ้นมาเสียก่อน

1. ให้คุณคลิกที่ไปที่ Contacts จากนั้นจะปรากฎหน่าต่างใหม่ออกมา

2. คลิก Add เพื่อทำการค้นหาชื่อเพื่อน

skypethailand.com

3. ใส่ชื่อ Skype ของผู้ที่คุณต้องการ add เข้ามาในลิสต์ของคุณ

4. คลิก find เพื่อเริ่มทำการค้นหา

5. เมื่อเสร็จสิ้นการค้นหาและได้ชื่อเพื่อนเรียบร้อยคุณคลิก Add Skype Contact ก็จะถือว่าเสร็จสิ้นและชื่อของเพื่อนคุณจะปรากฎอยู่ในลิสต์ทันที

skypethailand.com

Credit : skypethailand.com